magister
 
Encyklopedia PWN
magister
[łac., ‘przełożony’, ‘mistrz’, ‘nauczyciel’],
naukozn.:
1) w średniowieczu wykładowca sztuk wyzwolonych, najpierw w szkołach katedralnych, później na średniow. uniw. na wydziale artium (filoz.);
2) stopień zaw. nadawany przez szkoły wyższe w różnych krajach; w Wielkiej Brytanii istnieje 27 rodzajów tytułów Master of..., a w USA ponad 120, w zależności od dyscyplin nauk. uprawianych na uniwersytetach i w college’ach;
3) w Polsce tytuł zaw. (nie stopień nauk.), uzyskiwany po ukończeniu pełnych studiów akademickich (2. stopnia), nadawany absolwentom po przedłożeniu i obronie pracy magisterskiej; pierwszy stopień studiów akademickich kończy się uzyskaniem tytułu licencjata bądź inżyniera.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia