profesor
 
Encyklopedia PWN
profesor
[łac. professor ‘nauczyciel’, ‘retor’],
naukozn.
W Polsce od 1990 istnieje jeden tytuł profesora określonej dziedziny nauki lub sztuki nadawany przez prezydenta RP na wniosek Centralnej Komisji ds. Tytułu Nauk. i Stopni Nauk., która rozpatruje kandydatury zgłoszone przez rady wydziałów wyższych uczelni lub rady nauk. innych instytucji nauk.; w szkolnictwie wyższym są 2 stanowiska: profesora nadzwyczajnego (niższe), na które powołuje rektor uczelni osobę ze stopniem nauk. doktora habilitowanego lub tytułem profesora, oraz profesora zwyczajnego (wyższe), na które powołuje właściwy minister osobę z tytułem nauk. profesora Zwyczajowo profesorem nazywa się nauczycieli, zwłaszcza szkół średnich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia