stanowiska

Encyklopedia PWN

miejsca znalezienia kopalnych szczątków kostnych, na których podstawie można odtworzyć rozwój rodowy człowieka (antropogeneza).
w zakładzie pracy (np. zakładzie przem.) miejsce, w którym jest realizowana określona część procesu produkcyjnego;
obszar z materialnymi pozostałościami dawnej działalności ludzkiej;
miejsce znane w historii paleontologii z występowania wyjątkowo licznych i/lub dobrze zachowanych skamieniałości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia