tytuł

Encyklopedia PWN

prawo dokument urzędowy, stwierdzający istnienie i zakres roszczenia nadającego się do egzekucji sądowej;
prawo w postępowaniu cywilnym tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności; stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji.
naukozn. stopnie i tytuły nauk. przyznawane uczonym po spełnieniu przez nich określonych wymogów w różnych dziedzinach lub dyscyplinach naukowych;
władca cesarstwa, tytuł monarszy wywodzący się od jednego z członów imienia Gajusza Juliusza Cezara (Cezar);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia