Szwecja. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Szwecja. Ludność.
Szwedzi stanowią 90% ludności, Finowie — 2%, Lapończycy — blisko 1%, pozostali — 5,7%, m.in.: Bośniacy, Turcy, Kurdowie, Niemcy, Chorwaci, Grecy, Polacy; luterański Kościół szwedz. ma status Kościoła oficjalnego i skupia formalnie ok. 87% mieszk. (większość nie praktykuje); pozostałe wyznania obejmują ok. 9% mieszk., w tym katolicy — 2% i zielonoświątkowcy — 1%; przyrost naturalny 0,0‰ (2006; 1980 — 0,7‰, 1985 — 0,5‰); wysokie przeciętne trwanie życia: kobiety 83 lat, mężczyźni 78 lat; Szwecja jest jednym z najrzadziej zaludnionych krajów eur. — średnio 20 osób na km2 (2004); rozmieszczenie ludności jest nierównomierne, największa gęstość zaludnienia występuje w regionie Sztokholmu (ok. 270 osób na km2), Göteborga i Malmö (ok. 150 osób na km2), najmniejsza — na północy kraju (ok. 3 osoby na km2); w miastach mieszka 83% ludności, największe miasta: Sztokholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro; struktura zatrudnienia (2003): usługi — 78,2%, przemysł i budownictwo — 21,8%, rolnictwo i leśnictwo — 2,0%; bezrobocie kształtuje się na poziomie 5,8% (2005); charakterystyczne dla Szwecji są najwyższe w Europie wskaźniki zatrudnienia kobiet, od 88% czynnych zawodowo w grupie wieku 25–49 lat do 49% — w grupie 60–64 lata.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Göteborg, port (południowa Szwecja) fot. J. Makowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia