Portugalia. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Portugalia. Ludność.
Portugalia jest jednym z najbardziej jednolitych narodowościowo i etnicznie krajów Europy — Portugalczycy stanowią 98% ludności; kilkutysięczne grupy mniejszościowe: Brazylijczyków, Hiszpanów, Brytyjczyków i imigrantów z Rep. Zielonego Przylądka; 97% społeczeństwa to katolicy, ponadto protestanci, wyznawcy judaizmu i muzułmanie. Wolne tempo wzrostu liczby ludności, spowodowane malejącym przyrostem naturalnym (0,2‰, 2006) oraz emigracją; od lat 50. XX w. emigracja ekon., początkowo do Brazylii i Wenezueli, potem do Francji, Niemiec i Stanów Zjedn.; od końca lat 80. emigracja miała najczęściej charakter okresowy i była skierowana do krajów EWG a ob. UE; emigrantami byli i są gł. mężczyźni, co niekorzystnie wpływa na strukturę płci; przeciętna długość życia: 74 lata mężczyźni, 81 lat kobiety. Średnia gęstość zaludnienia — 114 osób na km2, największa na nizinach nadmor. (700 osób na km2 w rejonach Lizbony i Porto) i na Maderze, najmniejsza w południowej, najsuchszej części kraju i w górach (ok. 20 osób na km2). W miastach mieszka 55% ludności (jeden z niższych wskaźników w Europie); największe aglomeracje miejskie tworzą: Lizbona i Porto; inne większe m.: Setúbal, Coimbra i Braga. W 1983–2003 nastąpiły duże zmiany w strukturze zatrudnienia ludności; spadek zatrudnienia w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (z 23,5% do 11,7% zawodowo czynnych), także w przemyśle i budownictwie (z 35% do 29,6%), wzrost zatrudnienia w usługach (z 41% do 58,7%).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia