Portugalia. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Portugalia. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Portugalii jest Lizbońska Akad. Nauk (zał. 1779), która koordynuje prace 64 towarzystw nauk., ogólnokrajowych i zagr. (portugalskojęzycznych w Ameryce Południowej); organem rządu ds. nauki jest Dep. Nauki i Techniki, który zarządza i finansuje badania nauk. prowadzone przez 36 państw. instytutów nauk.-badawczych w całym kraju oraz autonomiczny inst. badań tropik., który prowadzi 25 stacji badawczych w byłych koloniach portugalskich, osiągając rezultaty liczące się w nauce światowej. W Portugalii działa 11 uniw. państw., z których najstarsze to: uniw. w Coimbrze (zał. 1290), Lizbonie (zał. 1290, restytuowany 1911), Porto (zał. 1911) oraz politechnika w Lizbonie (zał. 1930); ponadto działają 3 znane uniw. prywatne, m.in. Portug. Uniw. Katol. (zał. 1968) prowadzony przez Opus Dei i 3 politechniki. W P. jest ok. 20 prywatnych wyższych szkół zaw. o profilu politechnicznym i artyst. (akademie sztuk pięknych, konserwatoria).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia