Portugalia. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Portugalia. Środki przekazu.
Prasa. W 1990 ukazywało się w Portugalii 30 dzienników oraz 937 periodyków; wolność prasy jest gwarantowana konstytucją z 1976. Wśród dzienników najwyższy nakład (70 tys. — 1993) ma niezależny „Correio da Manhã”, wyd. od 1979 w Lizbonie, oraz „O Público”, wyd. od 1990 również w Lizbonie i ukazujący się jednocześnie w Porto (64 tys. — 1993); jednym z najstarszych jest dziennik rządowy „Diário da Republica”, wyd. od 1820 w Lizbonie p.n. „Diario do baverno”. Wśród czasopism najwyższy nakład (180 tys. — 1993) ma tygodnik sport. „A Bola”, wyd. od 1945 w Lizbonie oraz ogólnoinformacyjny tyg. „Expresso”, wyd. od 1974 (160 tys. — 1993). Agencje prasowe: informacyjna Agência Lusa de Informaçao (Lusa), zał. 1987 z połączenia Agência Noticiosa Oficial Portuguêsa (zał. 1975) oraz Noticias de Portugal (zał. 1982); ponadto Agência Europeia de Imprensa, Lda (AEI, zał. 1964) w Lizbonie.
Radio i telewizja. Radio jest zarządzane przez Radiodifusão Portuguêsa — RDP, zał. 1975, po nacjonalizacji 9 stacji radiowych i ich połączeniu z istniejącym radiem państwowym. Serwis krajowy jest nadawany przez program Antena 1 (24 godz. dziennie); Antena 2 nadaje gł. muzykę klas. (również 24 godz. dziennie). Wśród stacji o zasięgu ogólnokrajowym działają: Rádio Comercial, Rádio Comercial Estereo oraz RDP-Rádio Portugal International nadające programy w językach ang., fr. i wł. do Europy, USA i Kanady, na Bliski Wschód i do Afryki; działają też rozgłośnie regionalne (313 — 1993) oraz stacje prywatne. Telewizja publiczna rozpoczęła nadawanie programów 1956, została znacjonalizowana 1975, a od 1991 działa jako spółka z o.o., z kapitałem państwowym. Ma stacje nadawcze, poza Lizboną, w Porto, Ponta Delgada i Funchal. Program 1 — Canal 1 jest odbierany przez 95% mieszk., a program 2 przez 72,7%; programy kolorowe nadawane są w systemie G/PAL. Program emitują również stacje prywatne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia