Międzynarodowa Organizacja Pracy
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), ang. International Labour Organization Wymowa(ILO Wymowa),
organizacja międzynar., zał. 1919;
powstała 1919 (w wyniku paryskiej konferencji pokojowej) jako organizacja stowarzyszona Ligi Narodów; od 1946 organizacja wyspecjalizowana ONZ. Gł. cele: dążenie do poprawy szeroko pojętych warunków pracy i społ. zabezpieczenia pracowników na całym świecie; siedziba w Genewie; zbierająca się co roku Konferencja Ogólna (organ MOP), złożona z przedstawicieli rządów, pracowników i pracodawców państw członkowskich, uchwala zalecenia przekazywane państwom członkowskim w celu uwzględnienia ich przy wydawaniu wewn. przepisów prawa oraz konwencje przedstawiane państwom członkowskim do ratyfikacji; ratyfikacja konwencji nakłada na państwo obowiązek dostosowania do niej swego ustawodawstwa. Przypadki naruszenia konwencji MOP ratyfikowanych przez państwa członkowskie są przedmiotem dochodzeń i interwencji (m.in. 1984 raport komisji badawczej Rady Adm. MOP w sprawie pogwałcenia swobód związkowych w PRL). Organami MOP są też Rada Adm. i Międzynar. Biuro Pracy; czł. MOP jest 187 państw (2019), w tym Polska od 1919. W 1969 MOP otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia