Deklaracja filadelfijska
 
Encyklopedia PWN
Deklaracja Filadelfijska modyfikowała zadania i cele MOP, zgodnie z zasadami przyjętymi przez ONZ; Deklaracja uznaje dążenie do sprawiedliwości społecznej za cel wszystkich ludzi, bez względu na rasę, wyznanie i płeć, stwierdza, że każdy ma jednakowe prawo do dobrobytu materialnego i rozwoju duchowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia