Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej
 
Encyklopedia PWN
Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej, właśc. Karta podstawowych praw socjalnych pracowników, fr. La Charte communautaire des drois sociaux fondamentaux des travailleurs, niem. Strasbourg Charter,
polityczna deklaracja szefów państw i rządów krajów członkowskich EWG (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii), podpisana 9 XII 1989 na szczycie w Strasburgu.
Karta jest programowym zapisem zarysu wspólnej polityki społecznej zawierającym katalog standardów i uprawnień pracowniczych; obejmuje takie dziedziny polityki społecznej, jak: swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania i zatrudnienia, prawo do godziwych warunków pracy i życia; prawo do ochrony socjalnej i zabezpieczenia społecznego; swoboda zrzeszania się i negocjowania umów zbiorowych; informowanie, konsultacje i partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami; kształcenie zawodowe; równe traktowanie kobiet i mężczyzn; ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy, ochrona dzieci i młodocianych, opieka nad ludźmi starymi oraz osobami niepełnosprawnymi. Treść Karty znalazła swe odzwierciedlenie w Protokole socjalnym załączonym do Traktatu z Maastricht, ale nie ma mocy wiążącej, a zawarte w niej prawa nie podlegają zaskarżeniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia