Thomas Albert
 
Encyklopedia PWN
Thomas
[tomạ]
Albert, ur. 16 VI 1878, Champigny-sur-Marne, zm. 7 V 1932, Paryż,
fr. polityk i historyk;
absolwent École Normale Supérieure w Paryżu, następnie profesor historii, specjalizował się w dziejach klasy robotniczej, socjalizmu oraz ruchu związkowego i spółdzielczego (m.in. Le Syndicalisme allemagne 1903); działacz socjalist., współpracownik J. Jaurèsa, 1904 redaktor „L’Humanité”; 1910–21 deputowany, przywódca reformistycznego skrzydła SFIO; na początku I wojny świat. zajmował się organizacją transportu kol. na potrzeby wojny; 1915 podsekr. stanu i 1916–17 min. ds. uzbrojenia; 1917 wysłany do Piotrogrodu w celu nawiązania współpracy z rządem A. Kierenskiego; 1919–32 dyr. Międzynar. Biura Pracy Ligi Narodów (Międzynarodowa Organizacja Pracy), współtworzył tę organizację i zapoczątkował ustanawianie międzynar. prawa pracy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia