Litwa. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Litwa. Polityka społeczna.
Realizowana na Litwie polityka społ. obejmuje system zabezpieczenia społ., ochrony zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczeniem społecznym są objęci wszyscy obywatele. Opieka zdrowotna jest bezpłatna, finansowana z budżetu państwa. Wydatki na zabezpieczenie społ. i pomoc społ. 1998 stanowiły 32,2% wydatków budżetowych, a na ochronę zdrowia 15,5%. Polityka oświatowa. Do końca lat 80. system oświaty był zintegrowany z systemem ZSRR; 1990 zaczęto wprowadzać nowy, nar. system oświaty. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 6. roku życia; nauka w szkole podstawowej trwa 4 lata, a w średniej — 9 lat i jest bezpłatna. Na oświatę przeznacza się 6,1% PKB.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia