Litwa. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Litwa. Ludność.
W 2005 Litwini stanowili 83% ogółu ludności, Rosjanie — 6%, Polacy — 7%, Białorusini — 1%, Ukraińcy — 1%, nieliczna grupa Karaimów; gł. wyznania: katol. (80%), prawosł. i protest. (kalwini, luteranie); przyrost natutralny od 1994 ujemny (w 2005 −3,9‰); w wieku do 14 lat jest 16% populacji, 65 lat i więcej — 15%; przeciętna długość życia: mężczyźni 69 lat, kobiety 79 lat; ludność miejska 67%; średnia gęstość zaludnienia 53 osoby na km2, największa w południowo-zachodniej i południowej części kraju; gł. miasta poza stol.: Kowno, Kłajpeda, Szawle.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wilno, widok ogólny fot. J. Fogler/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia