Litwa. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Litwa. Środki przekazu.
Prasa. W 1991 ukazywały się na Litwie 602 dzienniki (523 po litewsku) oraz 221 czasopism (195 po litewsku); do dzienników o największych nakładach należą: „Valstiečiu Laikraštis”, zał. 1940, nakład 110 tys. egz. (ukazuje się 2 razy w tygodniu); „Lietuvos Rytas”, zał. 1919, nakład 85 tys. egz.; „Kauno Diena”, wyd. w Kownie od 1945, nakład 57 tys. egz.; „Respublika”, zał. 1989, ukazuje się także w języku ros., nakład 55 tys. egz.; „Diena”, zał. 1994, nakład 23 tys. egz.; „Vakarines Naujienos”, zał. 1958, nakład 15 tys. egz.; „Lietuvos Aidas”, zał. 1917, wznowiony 1990, nakład 20 tys. egz.; „Kurier Wileński”, wyd. w języku pol., zał. 1953, nakład do 3 tys. egzemplarzy. Czasopisma wyd. w Wilnie: tyg. „Sogłasije”, w języku ros., wyd. od 1989, nakład 40 tys. egz.; dwutyg. „Šluota”, satyr., wyd. od 1934, nakład ok. 40 tys. egz.; tyg. „Atgimimas”, zał. 1988, nakład 22 tys. egz.; „Lietuvos sportas”, zał. 1922, nakład 18 tys. egz.; tyg. „Bičiulisté”, zał. 1990, nakład 15 tys. egz.; katol. mies. „„Kataliku Pasaulis”, wyd. od 1989, nakład 10 tys. egz.; dwumies. „„Lithuania in the World”, w języku ang., zał. 1993, nakład 15 tys. egz.; mies. „Moteris”, dla kobiet, zał. 1952, nakład 63 tys. egz.; w języku pol. ukazuje się kwartalnik kult.-społ.-polit. „Znad Wilii”, zał. 1989. Agencja prasowa: Lietuvos Respublikos Vyriausybes Telegramu Agentura (ELTA), zał. 1920 w Wilnie; jest oficjalną agencją informacyjną.
Radio i telewizja. Radio nadaje swe programy od 1926 w językach: litew., ros., pol. i angielskim. Telewizja działa od 1957, nadając programy w językach: litew., ros. i polskim. Program telew. emitują również prywatni nadawcy komercyjni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia