Litwa. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Litwa. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. na Litwie jest Litew. Akad. Nauk w Wilnie (zał. 1941); jest ona korporacją uczonych, a zarazem pełni funkcję centralnego organu państw. do kierowania nauką, ponadto organizuje i prowadzi badania w sieci własnych placówek nauk.; na Litwie działają 3 uniw.: w Wilnie (zał. 1579, Uniwersytet Wileński), w Kownie (zał. 1922) i w Kłajpedzie (zał. 1991) oraz 2 politechniki: w Wilnie (zał. 1969) i w Kownie (1950), jak również 5 wyższych szkół zawodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia