Kazachstan. Siły zbrojne
 
Encyklopedia PWN
Kazachstan. Siły zbrojne.
Na mocy dekretu z V 1992 prezydent Kazachstanu powołał siły zbrojne; zostały utworzone z 40. ogólnowojsk. armii, stanowiącej trzon byłego kazas. okręgu wojsk. ZSRR; łączna liczba żołnierzy ma wynosić 64 tys.; Kazachstan zobowiązał się do przestrzegania statusu państwa nieatomowego (ratyfikowanie układu o nieproliferacji i przystąpienie do Międzynar. Agencji Atom.). Budżet wojsk. (łącznie z wydatkami na jednostki paramilitarne) 1999 wynosił 4% PKB.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia