Kazachstan. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Kazachstan. Polityka społeczna.
Realizowana przez państwo polityka społ. obejmuje system zabezpieczenia społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne obejmuje emerytury, renty i wszelkie zasiłki. Opieka zdrowotna i koszty leczenia są pokrywane z budżetu państwa. Wydatki państwa 1997 na zabezpieczenie społ. wynosiły 8,2%, a na ochronę zdrowia 10,8 wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. System oświaty do końca lat 80. był zintegrowany z systemem obowiązującym w  ZSRR; szkolnictwo zarówno szczebla podstawowego, jak i średniego jest państw. i bezpłatne; w latach 90. zaczęto wprowadzać nauczanie w języku kazachskim. Na oświatę przeznacza się 4,5% PKB.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia