Kazachstan. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Kazachstan. Środki przekazu.
Prasa. W 1989 w Kazachstanie ukazywały się 453 tytuły prasowe, w tym 160 w języku kazas., ponadto również w językach: ros., niem., koreań. i ujgurskim. Do najważniejszych dzienników, które ukazują się w języku kazas. i ros. należą: organ rządu „Kazachstanskaja Prawda”, wyd. w Astanie, zał. 1920, nakład 34 tys. egz.; „Żas Alasz”, wyd. w Ałmatach od 1921, nakład 130 tys. egz.; „Egemen Kazachstan”, wyd. w Astanie, zał. 1920, nakład 31 tys. egz.; „Ekspres K”, wyd. w Ałmatach, nakład 12 tys. egzemplarzy. Wśród czasopism największe nakłady osiągają wyd. w Ałmatach: tyg. ekon. „Karawan”, nakład 250 tys. egz.; tyg. „Wriemia”, nakład 124 tys. egz.; tyg. ekon. „Diełowaja Niediela”, wyd. w języku ros., nakład 16 tys. egz.; tyg. „Panorama”, nakład 17 tys. egz.; mies. dla kobiet „Kazachstan Ajeldery”, nakład 15 tys. egz.; „Zaman Kazahstan”, wyd. w języku kazas. i tur., nakład 11 tys. egz.; dwutygodnik społ.-polit. o charakterze nauk. „Zan żane Zaman”, nakład ok. 10 tys. egz.; tyg. ekon. „Business World-Astana”, nakład 10 tys. egzemplarzy. Agencja prasowa: KazAAG, zał. 1997, powstała z przekształcenia agencji KazTAG (zał. 1921), będącej do 1991 filią agencji TASS; działa także niezależna agencja informacyjna IIA.
Radio i telewizja. Radio działa od 1923 i nadaje audycje w językach: kazas., ros., niem., koreań. i ujgurskim; telewizja działa od 1959, nadaje programy w językach: kazas., ros., niem. i ujgurskim. Działają też prywatne stacje telew., m.in. KTK, NTK.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia