Kazachstan. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kazachstan. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1995 Kazachstan jest republiką, na której czele stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 7-letnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu. 77 deputowanych do izby niższej (Mażylisu) jest wybieranych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Z 47 członków izby wyższej, czyli Senatu (o 6-letniej kadencji), 40 wybierają zgromadzenia regionalne, a 7 mianuje prezydent. Władzę wykonawczą sprawuje rząd (Gabinet Ministrów) z premierem na czele, powoływany przez prezydenta. Władza sądownicza należy do niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia