Kazachstan. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Kazachstan. Ludność.
Kazachowie stanowią 54% ogółu ludności, Rosjanie 30%, Ukraińcy 3%, Niemcy, Tatarzy i Uzbecy (po ok. 2%), Białorusini, Ujgurzy, Koreańczycy oraz Polacy; ludność rdzenna jest silnie zrusyfikowana, językiem ojczystym posługuje się zaledwie 40% Kazachów; większość Kazachów to muzułmanie sunnici; inne gł. wyznania: prawosławie, protestantyzm, buddyzm; w wieku poniżej15 lat 23% populacji (2006), 65 lat i więcej — 8%; 1980–90 przyrost liczby ludności Kazachstanu wynosił średnio rocznie 12‰, 1990–97 spadł do wartości ujemnych (–4,0‰), następnie wzrósł do 6,6‰ (2006); duża część ludności jest dotknięta chorobami popromiennymi (leukemia, rak) oraz chorobami spowodowanymi zanieczyszczeniem środowiska; przeciętna długość życia: mężczyźni 62 lata, kobiety 73 lata; średnia gęstość zaludnienia wynosi 6 osób na km2 (2004), największa (100 osób na km2) w północnej i południowo-wschodniej części kraju; ludność miejska stanowi 56%; gł. miasta poza stol.: Ałmaty, Karaganda, Szymkent, Semej, Pawłodar, Ust-Kamienogorsk, Taraz, Aktobe, Pietropawłowsk. W usługach pracuje 50% ludności czynnej zawodowo, w przemyśle 30%, w rolnictwie 20% (2002).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia