Kazachowie
 
Encyklopedia PWN
Kazachowie,
naród tworzący podstawową ludność Kazachstanu, mieszkają również w Uzbekistanie, Turkmenistanie, Chinach, Mongolii i Afganistanie;
ogółem ok. 11 mln (koniec XX w.); język kazas.; wyznają islam sunnicki; w procesie etnogenezy gł. rolę odegrały plemiona tur. należące do kipczackich (połowieckich) związków plemiennych oraz plemiona mong.; tradycyjnym domostwem Kazachów była jurta, a tradycyjnym źródłem utrzymania — koczownicze pasterstwo, w mniejszym stopniu myślistwo, rybołówstwo i rzemiosło; od XVIII w. północne obszary Kazachstanu zostały objęte kolonizacją ros. i poddane uprawom rolnym; w 2. poł. XIX w. Kazachowie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia; wśród Kazachów zachowała się tradycja podziałów rodowo-plemiennych na tzw. żuzy (czyli ordy), które tworzą kręgi solidarnościowe istotne w życiu publicznym; Starszy (Wielki) Żuz zamieszkuje południe kraju, Średni — regiony środkowe i północno-wschodnie, Młodszy (Mały) — północno-zachodnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia