Europa. Warunki naturalne. Klimat
 
Encyklopedia PWN
Europa. Warunki naturalne. Klimat.
Klimat Europy jest stosunkowo łagodny w porównaniu z klimatami obszarów innych części świata leżących w tej samej szerokości geograficznej; wpływa na to ciepły Prąd Północnoatlantycki, silne rozczłonkowanie terenu oraz panująca cyrkulacja zachodnia (dzięki której masy powietrza morskiego docierają daleko na wschód). Prawie cała Europa leży w strefie klimatów umiarkowanych (na północy chłodnego, na południu — ciepłego), tylko półwyspy Europy Południowej znajdują się w zasięgu strefy podzwrotnikowej (klimat od morskiego na zachodzie, przez pośredni, kontynentalny do suchego kontynentalnego w środkowej i wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego i wschodniej Grecji), a krańce północne w strefie okołobiegunowej (klimat podbiegunowy od morskiego na zachodzie po kontynentalny na wschodzie); w górach wszystkich stref występują odpowiednie odmiany klimatów górskich; temperatura w miesiącach letnich maleje z południa ku północy (w lipcu od 26–28°C do 8–10°C); w zimie występuje większe zróżnicowanie temperatury między zachodem i wschodem (w styczniu ok. 10°C na południowym zachodzie, poniżej –15°C na północnym wschodzie); większa część obszaru Europy otrzymuje w ciągu roku 500–800 mm opadów; w górach (zwłaszcza na stokach zachodnich) sumy roczne przekraczają 2000 mm (w miejscowości Crkvice nad Zatoką Kotorską — ponad 5300 mm).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Sognefjorden, fiord w Norwegii. fot. D. Raczko/Gea/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia