Europa. Warunki naturalne. Wody
 
Encyklopedia PWN
Europa. Warunki naturalne. Wody.
Europa leży głównie w zlewisku Oceanu Atlantyckiego (65% powierzchni) i Oceanu Arktycznego (16%); 19% należy do zlewiska bezodpływowego Morza Kaspijskiego. Główny dział wodny przebiega zgodnie z osią lądu, od Cieśniny Gibraltarskiej w kierunku północno-wschodnim po Ural i oddziela zlewisko Morza Śródziemnego oraz Morza Kaspijskiego na południu od zlewiska pozostałe części Oceanu Atlantyckiego i Oceanu Arktycznego na północy; dział wodny zlewisk obu oceanów przebiega od Uralu Północnego, przez Uwały Północne, Karelię, Laponię i głównym grzebietem Gór Skandynawskich. Największe rzeki południowej strony Europy: najdłuższa europejska rzeka Wołga, Dunaj, Ural, Dniepr, Don, Dniestr, Ebro, Boh, Rodan, Pad; a po stronie północnej: Peczora, Ren, Łaba, Wisła, Dwina, Dźwina, Loara, Tag, Duero, Niemen, Moza. Odpływ roczny wynosi ponad 2,5 tysiąca km3, w tym na zlewisko atlantycko-arktyczne przypada 2/3. Jeziora zajmują ok. 163 tysięcy km2; do największych należą: Morze Kaspijskie (na granicy z Azją), Ładoga, Onega, Wener, Wetter, Melar, Saimaa, najgłębsze: Como, Garda, Genewskie, Bodeńskie (u podnóża Alp); lodowce (łączna powierzchnia ok. 88 tysięcy km2) na Spitsbergenie, Nowej Ziemi, Ziemi Franciszka Józefa, Islandii, w Alpach i Górach Skandynawskich; na północnych krańcach Europy (Ziemia Franciszka Józefa) granica wiecznego śniegu schodzi prawie do poziomu morza, na południu przebiega na wysokości 2500–3200 m.
Ilustracje
Mývatn, jezioro, stare stożki wulkaniczne (Islandia)fot. M. Rychlicka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Plitwickie, Jeziora, Park Narodowy (Chorwacja)fot. M. Wojdecka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia