Europa. Warunki naturalne. Wody
 
Encyklopedia PWN
Europa. Warunki naturalne. Wody.
Europa leży głównie w zlewisku Oceanu Atlantyckiego (65% powierzchni) i Oceanu Arktycznego (16%); 19% należy do zlewiska bezodpływowego Morza Kaspijskiego. Główny dział wodny przebiega zgodnie z osią lądu, od Cieśniny Gibraltarskiej w kierunku północno-wschodnim po Ural i oddziela zlewisko Morza Śródziemnego oraz Morza Kaspijskiego na południu od zlewiska pozostałe części Oceanu Atlantyckiego i Oceanu Arktycznego na północy; dział wodny zlewisk obu oceanów przebiega od Uralu Północnego, przez Uwały Północne, Karelię, Laponię i głównym grzebietem Gór Skandynawskich. Największe rzeki południowej strony Europy: najdłuższa europejska rzeka Wołga, Dunaj, Ural, Dniepr, Don, Dniestr, Ebro, Boh, Rodan, Pad; a po stronie północnej: Peczora, Ren, Łaba, Wisła, Dwina, Dźwina, Loara, Tag, Duero, Niemen, Moza. Odpływ roczny wynosi ponad 2,5 tysiąca km3, w tym na zlewisko atlantycko-arktyczne przypada 2/3. Jeziora zajmują ok. 163 tysięcy km2; do największych należą: Morze Kaspijskie (na granicy z Azją), Ładoga, Onega, Wener, Wetter, Melar, Saimaa, najgłębsze: Como, Garda, Genewskie, Bodeńskie (u podnóża Alp); lodowce (łączna powierzchnia ok. 88 tysięcy km2) na Spitsbergenie, Nowej Ziemi, Ziemi Franciszka Józefa, Islandii, w Alpach i Górach Skandynawskich; na północnych krańcach Europy (Ziemia Franciszka Józefa) granica wiecznego śniegu schodzi prawie do poziomu morza, na południu przebiega na wysokości 2500–3200 m.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Mývatn, jezioro, stare stożki wulkaniczne (Islandia)fot. M. Rychlicka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Plitwickie, Jeziora, Park Narodowy (Chorwacja)fot. M. Wojdecka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia