Europa. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Europa. Ludność.
Europę zamieszkuje 700 mln osób (2008) w 47 państwach (10,8% ludności świata); wraz z azjatycką częścią Rosji — 731 mln osób, co stanowi 11,3% ludności świata; gęstość zaludnienia — 66 mieszkańców na km2; największą gęstość zaludnienia mają: Monako (16 599 mieszkańców na km2), Gibraltar (4462 mieszkańców), Malta (1283), Wyspy Normandzkie (774), San Marino (493) oraz Holandia (393) i Belgia (342), najmniejszą (3–16 osób na km2): Islandia, Norwegia i Finlandia; przyrost naturalny niski (ok. 2‰), w 18 państwach ujemny (najniższy na Ukrainie −5,9‰, Rosji, Łotwie i w Bułgarii), najwyższy w Albanii (prawie 10‰) i Irlandii (6,6‰); najważniejsze cechy ludności Europy: stosunkowo długa przeciętna trwania życia (78 lat), niewielki udział dzieci i młodzieży, a duży ludzi starych w całej populacji, przewaga liczebna ludności w miastach (ponad 73%) i utrzymującej się z pracy poza rolnictwem; 2005 w Europie był jeden ponad 10-milionowy zespół miejski (Moskwa), 5 zespołów miejskich liczących od 5 do 10 mln, w tym Paryż i Londyn, oraz 57 zespołów od 1 do 5 mln mieszkańców.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia