Australia. Sztuka
 
Encyklopedia PWN
Australia. Sztuka.
Sztuka Aborygenów sięga czasów przedhistorycznych; obejmuje głównie malowidła (najwięcej odkryto w Nowej Południowej Walii, Terytorium Północnym i Queenslandzie) oraz ryty naskalne (najwięcej w Nowej Południowej Walii), w niewielkim stopniu rzeźbę i płaskorzeźbę w drewnie, malowidła i rysunki na korze; ma ona charakter głównie kultowy, magiczny i użytkowy; znane obiekty pochodzą z różnych okresów, dokładne ustalenie czasu ich powstania napotyka duże trudności; współcześnie sztuka ta przekształca się w twórczość pamiątkarską oraz sztukę profesjonalną stosującą nowoczesne techniki; odrębnym zjawiskiem jest malarstwo pejzażowe A. Namatjiry i jego kontynuatorów. Sztuka ludności białej opiera się na wzorach europejskich, głównie angielskich, współcześnie przede wszystkim amerykańskich i istnieje od przybycia Europejczyków do Australii (1788). Najwcześniej zaczęło rozwijać się malarstwo, którego najstarsze zabytki mają głównie wartość ikonograficzną (dokumentowały rozwój osadnictwa, ważne wydarzenia, widoki osad i miast, miejscową florę i faunę); w 2. połowie XIX w. ukształtowała się miejscowa szkoła malarstwa pejzażowego i rodzajowego, łącząca cechy realizmu i impresjonizmu (T. Roberts, F. McCubbin, A. Streeton, Ch. Conder); w XX w. wyraźne wpływy postimpresjonizmu, surrealizmu i abstrakcjonizmu (G.R. Drysdale), ekspresjonizmu (W. Dobell, S. Nolan, A. Boyd, J. Perceval), którym towarzyszy nurt realistyczny; współcześnie dominują wpływy amerykańskie. Rzeźbę zaczęto uprawiać w Australii dość późno (połowa XIX w.); znaczniejszy jej rozwój wiąże się z zakładaniem muzeów wojennych i miejsc ku czci poległych w I i II wojnie światowej. Architektura australijska rozwijała się pod wpływem brytyjskim., przystosowując przejęte z Wielkiej Brytanii style do miejscowych warunków i klimatu (np. rozbudowane werandy); pierwszym architektem australijskim był F. Greenway (początek XIX w.); ciekawe są rozwiązania przestrzenne wielkich miast (Sydney 1817, Melbourne 1856, Canberra 1911); współcześnie dominują wpływy amerykańskie.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Canberra, nowy gmach parlamentu (Australia)fot. T. Barucki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia