Australia. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Australia. Polityka społeczna.
Realizowana przez rząd federalny polityka społ. obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia, potitykę mieszkaniową, zatrudnienia i oświatową. Emerytury, renty, zasiłki. Rząd federalny zapewnia ze swego budżetu emerytury osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, renty dla inwalidów i osób owdowiałych, zasiłki dla osób samotnie wychowujących dzieci, zasiłki dla bezrobotnych, macierzyńskie, a także ubezpieczenie uposażenia dzieci oraz dla wszystkich obywateli Australii ubezpieczenia na wypadek choroby. Zasiłki te są wypłacane ze specjalnego funduszu zabezpieczenia społ., zw. National Welfare Found. Opieką zdrowotną są objęci wszyscy obywatele i jest ona bezpłatna, choć istnieje prywatna praktyka lekarska i prywatne kliniki. Polityka mieszkaniowa. Działają federalne i stanowe systemy pomocy finansowej dla dominującego w Australii budownictwa indywidualnego oraz niewielka sieć mieszkań i domów komunalnych dla najbiedniejszych. Spory ze stosunku pracy i płacowe rozstrzyga specjalna komisja arbitrażowa (Australian Conciliation and Arbitration Commission). Wyznacza ona także wysokość płacy minim. i płacy podstawowej, gwarantującej przeciętnej rodzinie niewykwalifikowanego robotnika minim. komfort. Polityka oświatowa. Obowiązkiem szkolnym są objęte wszystkie dzieci w wieku 6–15 lat. Szkoły szczebla podstawowego i średniego są finansowane przez rządy stanowe, a szkoły wyższe przez rząd federalny. Szkolnictwo szczebla podstawowego i średniego w dominującej w Australii sieci szkół państw. jest bezpłatne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia