Afryka. Warunki naturalne. Regiony fizycznogeograficzne
 
Encyklopedia PWN
Afryka. Warunki naturalne. Regiony fizycznogeograficzne.
Współzależność poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego powoduje, że w Afryce wyodrębnia się wielkie regiony fizycznogeograficzne mające wyraźną indywidualność i wewnętrzne podobieństwo. O podobieństwie nie wszędzie decyduje ten sam element środowiska przyrodniczego, lecz taki, który przesądza o specyfice poszczególnych regionów. W Afryce Niskiej są to częściej elementy strefowe, jak klimat i roślinność, a w Afryce Wysokiej dużego znaczenia nabierają też geologiczno-strukturalne cechy obszaru. Głównymi regionami Afryki Niskiej są: Atlas, Sahara, Sudan, Górna Gwinea i Kotlina Konga; Afryka Wysoka dzieli się na Afrykę Północno-Wschodnią i Afrykę Wschodnią oraz Afrykę Południową. Odrębny region stanowi Madagaskar wraz z innymi wyspami Oceanu Indyjskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia