Afryka. Warunki naturalne. Świat zwierzęcy
 
Encyklopedia PWN
Afryka. Warunki naturalne. Świat zwierzęcy.
Obszar Afryki na południe od Sahary należy pod względem zoogeograficznym do krainy etiopskiej, na północ od Sahary — do obszaru śródziemnomorskiej krainy palearktycznej. Swoiste cechy nadaje faunie Afryki pierwsza z tych krain; cechuje ją najbardziej urozmaicona fauna kręgowców ze wszystkich krain i obfitość rodzin endemicznych, których liczbą Afryka ustępuje tylko Ameryce Południowej; występuje tu 38 rodzin ssaków, nie licząc nietoperzy, w tym 12 rodzin endemicznych, wśród nich żyrafy, hipopotamy, mrówniki, 3 rodziny owadożernych (wodnice, złotokrety, ryjoskoczki) i 6 rodzin gryzoni; w pozostałych rodzinach występują liczne endemiczne rodzaje i gatunki, jak słoń afrykański, nosorożec biały i czarny, zebry, z małp człekokształtnych — goryl i szympans. Dla krajobrazu otwartych równin Afryki charakterystyczne są wielkie stada ssaków roślinożernych: zebr, żyraf, nosorożców, słoni, licznych gatunków antylop, a także liczne drapieżne, m.in.: gepard, pantera, lew, hieny. Nad brzegami rzek i jezior żyją hipopotamy oraz wielotysięczne kolonie ptaków, m.in. flamingów, pelikanów, czapli; w wodach rzek i jezior bardzo bogata fauna ryb, m.in. osobliwy endemiczny rodzaj prapłetwiec (4 gatunki), natomiast jeziora Wielkich Rowów Afrykańskich zamieszkują setki endemicznych gatunków ryb pielęgnicowatych. W lasach występuje obfitość małp i ptaków. W bogatej ornitofaunie Afryki jest 7 rodzin endemicznych (strusie, sekretarze, warugi, trzewikodzioby, turaki, czepigi, Prionopidae). Fauna gadów jest też bogata, zwłaszcza węży i kameleonów. Ponadto niezwykle bogata fauna bezkręgowców; np. największe bezkręgowce lądowe — ślimaki Achatina achatina (masa ok. 0,5 kg). Madagaskar i sąsiednie wyspy Afryki mają odrębną faunę.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Struś afrykański, Struthio camelus, ptak nielatający z rzędu strusi afrykańskich (Struthioniformes). Potężny ptak, dł. ciała dochodzi do 1,8 m, wys. do 2,4 m; głowa i szyja nagie; wysokie nogi o 2 palcach; samce czarno-białe. Występuje na stepach i pustyniach Afryki.fot. E. i K. Dębniccy/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Zebra, Equus quagga chapmanifot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia