ziemi

Encyklopedia PWN

strumień cieplny Ziemi, strumień geotermiczny,
strumień ciepła płynący z wnętrza Ziemi.
najwyższe rangą jednostki fitogeogr. w podziale florystycznym szaty roślinnej kuli ziemskiej;
instytucja utworzona 1944 na podstawie dekretu PKWN z 6 IX 1944 O przeprowadzeniu reformy rolnej, dysponująca całym zasobem państw. ziemi w Polsce.
prosta, wokół której Ziemia dokonuje obrotu w ciągu doby gwiazdowej;
Muzeum Ziemi w Warszawie,
placówka zał. 1932 z inicjatywy społ. jako Tow. Muzeum Ziemi;
geofiz. strefa, w której przebiegają procesy tektoniczne będące bezpośrednią przyczyną trzęsienia ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia