Muzeum Ziemi
 
Encyklopedia PWN
Muzeum Ziemi w Warszawie,
placówka zał. 1932 z inicjatywy społ. jako Tow. Muzeum Ziemi;
założycielem i pierwszym dyr. był S. Małkowski; od 1948 jest instytucją państw., od 1959 — placówką nauk. PAN; obejmuje działy: mineralogiczno-petrograficzny i zabytków przyrody nieożywionej, paleozool., paleobot., bursztyniarski, historii nauk geol.; jest ośr. badań nauk. prowadzi szeroką akcję popularyzacyjną w formie ekspozycji stałych i czasowych (również w muzeach regionalnych oraz za granicą), odczytów, kursów itp.; wydaje publikacje nauk. („Prace Muzeum Ziemi”, od 1958) i popularnonaukowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia