Państwowy Fundusz Ziemi
 
Encyklopedia PWN
Państwowy Fundusz Ziemi (PFZ),
instytucja utworzona 1944 na podstawie dekretu PKWN z 6 IX 1944 O przeprowadzeniu reformy rolnej, dysponująca całym zasobem państw. ziemi w Polsce.
PFZ przejął ziemię państw. sprzed 1939, wywłaszczone nieruchomości ziemskie (których łączny rozmiar przkraczał 100 ha pow. ogólnej bądź 50 ha użytków rolnych, a na terenie woj.: poznańskiego, pomor. i śląskiego 100 ha pow. ogólnej, niezależnie od wielkości użytków rolnych), grunty poniem., ziemie przejmowane w zamian za rentę itp.; znaczna część ziemi PFZ została rozdzielona w ramach reformy rolnej wśród chłopów i przekazana PGR-om; grunty PFZ były także sprzedawane lub wydzierżawiane spółdzielniom produkcyjnym, rolnikom indywidualnym, kółkom roln. i in. W 1991 na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa powołano Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, której gł. zadaniem jest restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia roln. Skarbu Państwa; Agencja przejęła od organów założycielskich majątki likwidowanych przedsiębiorstw, nieruchomości roln. Skarbu Państwa, znajdujących się w użytkowaniu spółdzielni i osób fiz. lub innych jednostek organizacyjnych, oraz nieruchomości wchodzące w skład PFZ.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia