Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 
Encyklopedia PWN
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP),
jednostka rządowa, z siedzibą w Warszawie, utworzona 1991 w celu realizacji przekształceń własnościowych na gruntach byłych państw. gospodarstw rolnych oraz Państwowego Funduszu Ziemi;
instytucja powiernicza, która wykonuje prawa własności (na zasadach określonych ustawą) w odniesieniu do wyodrębnionego mienia państw. w rolnictwie, powierzonego jej przez Skarb Państwa; działalność AWRSP obejmuje przejęcie mienia do zasobu Agencji, przygotowanie projektu, restrukturyzację mienia pod kątem jego właściwego zagospodarowania oraz zagospodarowanie mienia; przejęte mienie (ziemię i in. nieruchomości) AWRSP sprzedaje nowym nabywcom, oddaje w dzierżawę lub przekazuje w administrowanie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia