ziemi

Encyklopedia PWN

Marii Byrd, Ziemia
[z. m. bə:rd],
Marie Byrd Land,
region fizycznogeogr. w Antarktydzie Zachodniej, nad morzami Rossa i Amundsena, między Lodowcem Szelfowym Rossa a Ziemią Ellswortha;
obejmowały tereny sporne między Polską a Niemcami, wyznaczone 1919 w wersalskim traktacie pokojowym — historyczne ziemie polskie podległe w ciągu paru wieków niemieckiej ekspansji i germanizacji, głównie Górny Śląsk, Warmię, Mazury i Powiśle
Północna, Ziemia, Siẹwiernaja Ziemlạ,
archipelag na O. Arktycznym, oddziela M. Karskie od M. Łaptiewów, → Ziemia Północna.
stowarzyszenie emigrantów pol., zał. 1831 w Paryżu pod nazwą Tow. Litew., od III 1832 T.L. i Z.R., w celu popularyzowania wiedzy o dawnym W. Księstwie Litew., przebiegu powstania listopadowego 1830–31 na ziemiach zabużańskich oraz prowadzenia na tych terenach akcji polit. za pośrednictwem emisariuszy;
nazwa działającego w konspiracji 1940–44 w Warszawie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Wiktorii, Ziemia, Victoria Land,
region Antarktydy Wschodniej nad O. Spokojnym, pomiędzy Ziemią Wilkesa a M. Rossa;
Wilhelma II, Ziemia, Wilhelm II Land, Wilhelm II Coast,
region w Antarktydzie Wschodniej, część wybrzeża O. Indyjskiego między ziemiami Księżniczki Elżbiety i Królowej Marii;
Arnhem, Ziemia
[z. ạ:rnəm],
Arnhem Land,
region fizycznogeogr. w północnej Australii (Terytorium Północne), na półwyspie otoczonym morzami Timor, Arafura i zat. Karpentaria;
Baffina, Ziemia, ang. Baffin Island, fr. Île de Baffin, Terre de Baffin,
wyspa kanadyjska na O. Arktycznym, największa w Archipelagu Arktycznym, oddzielona od Grenlandii M. Baffina i Cieśn. Davisa, od płw. Labrador — Cieśn. Hudsona;
rząd i typ w obrębie działu semihydrogenicznych gleb;
Ellswortha, Ziemia
[z. elzuə:rŧa],
Ellsworth Land,
region fizycznogeogr. Antarktydy Zachodniej, między M. Bellingshausena a Lodowcem Szelfowym Ronne;
uchodźstwo żołnierzy i osób cywilnych z kraju w wyniku działań wojennych podczas II wojny światowej;
Enderby, Ziemia, Enderby Land,
region fizycznogeogr. Antarktydy Wschodniej, nad M. Kosmonautów (O. Indyjski), pomiędzy Wybrzeżem Kempa a Wybrzeżem Księcia Olafa;
Franciszka Józefa, Ziemia, Ziemlạ Frạnca Iọsifa,
archipelag na O. Arktycznym, wchodzi w skład Rosji (obwód archangielski);
w dawnej Polsce określenie starosty generalnego podolskiego, tj. kamienieckiego i latyczowskiego.
Księżniczki Elżbiety, Ziemia, Princess Elizabeth Land,
region w Antarktydzie Wschodniej, nad M. Davisa i Zat. Prydza (M. MacKenziego), między Lodowcem Lamberta a Wybrzeżem Wilhelma II;
terytorium hist. w środkowej Polsce;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

obrót dzienny Ziemi «pozorny obrót sklepienia niebieskiego w ciągu doby, wywołany rzeczywistym obrotem wirowym Ziemi»
oś Ziemi, oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia obraca się w ciągu doby»
płaszcz Ziemi «strefa pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi»
rzeźba terenu, rzeźba powierzchni ziemi «ukształtowanie powierzchni ziemi»
trzęsienie (ziemi) «gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane głównie przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi»
ziemia
1. Ziemia «trzecia planeta Układu Słonecznego»
2. «warstwa piasku, gliny, próchnicy itp. tworząca powierzchnię lądu»
3. «powierzchnia, po której poruszają się ludzie»
4. «teren będący czyjąś własnością»
5. pot. «podłoga»
6. «obszar stanowiący pewną całość, np. etnograficzną, geograficzną»
7. «ląd»
8. «kraj, ojczyzna»
9. «w dawnej Polsce: jednostka administracyjna mniejsza od województwa»
metale ziem alkalicznych «berylowce»
metale ziem rzadkich «skandowce»
ziemia fulerska «skała osadowa używana jako środek oczyszczający i odbarwiający»
ziemia okrzemkowa «skała osadowa wykorzystywana w przemyśle»
ziemie rzadkie «tlenki pierwiastków chemicznych z III grupy pobocznej układu okresowego pierwiastków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia