Konferencja „Szczyt Ziemi”
 
Encyklopedia PWN
Konferencja „Szczyt Ziemi”, Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój”, Konferencja w Rio,
ekol. konferencja zorganizowana 3–14 VI 1992 w Rio de Janeiro z udziałem przywódców i przedstawicieli 162 państw świata oraz wielu organizacji międzynarodowych.
Uważa się, że rozpoczęła erę ekorozwoju; w wyniku długotrwałych negocjacji i porozumień przeprowadzonych w znacznej mierze przed Konferencją, wszyscy jej uczestnicy przyjęli następujące dokumenty: Deklarację z Rio w sprawie środowiska i rozwoju; Globalny Program Działań — Agenda 21; Konwencję o ochronie różnorodności biologicznej; Konwencję o ochronie klimatu; Deklarację o ochronie lasów, zwaną Zasadami leśnymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia