konwencja o ochronie różnorodności biologicznej
 
Encyklopedia PWN
konwencja o ochronie różnorodności biologicznej, konwencja o różnorodności biologicznej,
ekol. konwencja zobowiązująca wszystkich sygnatariuszy do zachowania pełnej różnorodności form życia w biosferze przez ich ochronę i umiarkowane użytkowanie, podpisana 1992 w Rio de Janeiro podczas Konferencji „Szczyt Ziemi”.
Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej ma wymiar globalny i lokalny, dotyczy różnorodności życia na poziomie genetycznym, gatunkowym, ekosystemowym i krajobrazowym, podkreśla, że zasoby przyrodnicze są dobrem wspólnym całej ludzkości oraz przyszłych pokoleń, zobowiązuje państwa rozwinięte ekonomicznie do pomocy państwom ubogim w zachowaniu bogatych zasobów różnorodności biologicznej; zobowiązuje także państwa do zidentyfikowania elementów tworzących bioróżnorodność (uwzględniając wymagające ochrony ścisłej), a następnie do opracowania krajowych strategii oraz planów i programów resortowych dotyczących ochrony bioróżnorodności i umiarkowanego użytkowania jej elementów, przez ochronę w miejscu (in situ) i poza nim (ex situ); wprowadza przepisy dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i bezpiecznego dla środowiska wykorzystania biotechnologii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia