ochrona gatunkowa
 
Encyklopedia PWN
ochrona gatunkowa,
ekol. zespół przedsięwzięć i działań w ramach ochrony przyrody, mających na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i grzybów oraz zwierząt wraz z ich siedliskami;
ochroną gatunkową obejmuje się w szczególności gatunki reliktowe, endemiczne lub występujące na kresach swych zasięgów, podatne na zagrożenia i zagrożone wyginięciem oraz wymienione w konwencjach i umowach międzynarodowych; jest realizowana ze względów naukowych, etycznych, estetycznych, gospodarczych, kulturowych oraz historycznych i edukacyjnych, na podstawie odpowiednich przepisów prawnych. W Polsce prawne podstawy ochrony gatunkowej grzybów stanowi Rozporządzenie ministra środowiska z 9 VII 2004, ochrony gatunkowej roślin odrębne — Rozporządzenie ministra środowiska z 9 VII 2004, natomiast ochrony gatunkowej zwierząt — Rozporządzenie ministra ochrony środowiska z 28 IX 2004. Ochronie gatunkowej podlega ponad 500 gatunków zwierząt — zabrania się umyślnego ich zabijania, okaleczania, płoszenia, chwytania, przetrzymywania i preparowania oraz niszczenia gniazd, tarlisk, lęgowisk, nor i żeremi, a także jaj i form rozwojowych w postaci larw, poczwarek, kijanek i piskląt; zwierząt chronionych nie wolno filmować i fotografować w okresie rozrodu i wychowu młodych; ścisła ochrona gatunkowa roślin i grzybów obejmuje ponad 300 gatunków — zabrania się ich zrywania, ścinania oraz umyślnego niszczenia, jak również zbywania, nabywania oraz wywożenia za granicę; nie wolno także umyślnie niszczyć ich siedlisk; częściową ochroną gatunkową objęto niektóre gatunki roślin leczniczych i przemysłowych (zbiór jedynie w określonej ilości i na wyznaczonych obszarach). Czynności zakazane wolno wykonywać tylko w celach naukowych i za zezwoleniem.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Zawilec narcyzowy, Anemone narcissiflorafot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)fot. M. Sokólska-Połutrenko/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Jelonek rogacz, Lucanus cervusfot. M. Ostrowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Żubry w Białowieskim Parku Narodowym fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Jeż wschodni, Erinaceus europaeusfot. S. Wąsik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Widłak goździsty, babimór, Lycopodium clavatumfot. M. Sokólska-Połutrenko/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Bóbr kanadyjski, Castor canadensisfot. S. Wąsik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum)fot. M. Sokólska-Połutrenko/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Arcydzięgiel litwor, Archangelica litworfot. M. Zarębski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Limba fot. B. Lemisiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia