zasada

Encyklopedia PWN

log. dążenie do celów myślenia z uwzględnieniem możliwie ograniczonej liczby czynników;
masy zachowania zasada, prawo zachowania masy,
prawo stwierdzające, że suma mas (spoczynkowych; masa) ciał biorących udział w procesie nie zmienia się;
prawo zasada, wg której dłużnik może się zwolnić od zobowiązania pieniężnego, przenosząc do majątku wierzyciela należną sumę w znakach pieniężnych przedstawiających nominalnie, tzn. wg przepisów walutowych danego państwa, tę samą wartość, co przy zaciągnięciu zobowiązania;
prac wirtualnych zasada, zasada prac przygotowanych, zasada Lagrange’a,
jedno z podstawowych praw statyki układów punktów materialnych;
jeden ze sposobów określania podziału mandatów w wyniku głosowania w wyborach
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia