zasada

Encyklopedia PWN

Hamiltona zasada, zasada najmniejszego działania, zasada stacjonarnego (ekstremalnego) działania,
jedna z wariacyjnych zasad mechaniki;
zasada wyjaśniająca mechanizm rozchodzenia się fal;
pedag. jedna z najwcześniej sformułowanych i najbardziej elementarnych zasad dydaktycznych, postulująca, by uczniowie czerpali wiedzę nie tylko ze słów nauczyciela, ale także z obserwacji i doświadczenia;
jedna z gł. zasad społecznej nauki Kościoła, sformułowana w encyklice papieża Piusa XI Quadragesimo anno (1931);
d’Alemberta zasada, zasada d’Alemberta–Lagrange’a,
jedna z różniczkowych zasad wariacyjnych mechaniki klas. nierelatywistycznej, stanowiąca bardzo ogólne sformułowanie praw ruchu układów mechanicznych.
fiz. trzecia zasada dynamiki, → Newtona zasady dynamiki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia