pomocniczości zasada
 
Encyklopedia PWN
oznacza, że społeczności wyższego rzędu mają pomagać społecznościom niższego rzędu, a nie ograniczać je, tzn. władze państw. nie powinny przejmować zadań struktur niższego szczebla (samorządy, stowarzyszenia); zasada pomocniczości zakłada służebną („pomocniczą”) funkcję państwa i przeciwstawia się etatyzmowi; mniejszym społecznościom przyznaje względem większych prawa analog. do praw osób względem państwa (wolność, zachowanie własności); zasada pomocniczości pozostaje w związku z zasadą solidarności (obowiązek pomocy) i dobra wspólnego (a nie tylko własnego), precyzując, że nie należy ich rozumieć jako przyzwolenie na scentralizowane państwo opiekuńcze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia