zasada

Encyklopedia PWN

akceleracji zasada, zasada przyspieszenia,
ekon. zasada, wg której wielkość nakładów inwestycyjnych zmienia się wraz z fazami cyklu koniunkturalnego;
trzecia zasada dynamiki Newtona, → Newtona zasady dynamiki.
fiz. pierwsza zasada dynamiki, → Newtona zasady dynamiki.
Cavalieriego zasada
[z. kawa˜],
mat. twierdzenie głoszące, że 2 bryły mają równe objętości, jeżeli ich przekroje z dowolną spośród płaszczyzn o danym kierunku mają jednakowe pola;
ogólna zasada stosunków międzynar., polegająca na powstrzymywaniu się państw od działań im szkodzących oraz na takim układaniu wzajemnych stosunków, aby służyły ich rozwojowi, a spory między nimi były regulowane pokojowymi środkami;
ekonomii zasada, zasada racjonalnego gospodarowania,
ekon. maksymalizowanie efektów przy danych nakładach czynników produkcji lub minimalizowanie nakładów przy założonych efektach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia