zasada

Encyklopedia PWN

filoz. zasada oszczędności, prostoty myślenia, formułowana jako postulat metodologiczny („najlepszy sposób wyjaśniania, to sposób najprostszy”) lub jako teza teoriopoznawcza;
energii rozpraszania zasada, zasada degradacji energii,
zasada stwierdzająca, że naturalny kierunek ewolucji każdego nierównowagowego (makroskopowego) układu izolowanego prowadzi do wyrównania początkowych niejednorodności temperatury, gęstości masy, ciśnienia itp.
podstawowe prawo optyki geom. opisujące rozchodzenie się światła; promień światła, biegnąc między 2 punktami wybiera drogę, do której przebycia jest potrzebny najkrótszy czas (zatem i droga optyczna przebyta przez światło między tymi punktami jest najkrótsza);
Gaussa zasada, zasada najmniejszego przymusu,
jedna z najogólniejszych zasad mechaniki:
Gauzego zasada, Gausego zasada,
ekol. zasada konkurencyjnego wyparcia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia