zasada

Encyklopedia PWN

zasada mówiąca o tym, że jednoznaczne zwiększenie ogólnego dobrobytu ekonomicznego zostaje osiągnięte, gdy — po danej zmianie — pewnej liczbie osób powodzi się lepiej, a nikomu nie dzieje się gorzej (V. Pareto);
zasada sformułowana 1883 przez E. Macha w wyniku kryt. analizy podstaw mechaniki newtonowskiej;
odpowiedniości zasada, zasada korespondencji,
zasada mówiąca, że w nauce starą teorię może zastąpić nowa tylko wtedy, gdy nowa teoria oprócz wyjaśniania nowych faktów tłumaczy także fakty wyjaśnione już przez starą teorię;
jedna z podstawowych zasad termodynamiki procesów nieodwracalnych, określająca właściwości symetrii macierzy współczynników kinetycznych Lij występujących w fenomenologicznych równaniach Onsagera (tj. liniowych związkach między uogólnionymi siłami Xj a prądami termodynamicznymi Ji: Ji = ΣjLijXj; mechanika statystyczna), opisujących termodynamiczne procesy transportu;
optymalności zasada, zasada Bellmana,
autom. jedna z zasad sterowania;
biol. sformułowana przez K. Lorenza zasada z zakresu fizjologii zachowania się zwierząt, wg której działanie instynktowe (instynkt) zostaje wyzwolone przez zewn. bodziec kluczowy tylko wtedy, gdy suma liczby pobudzeń zewn. i wewn. popędu przekracza wartość progową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia