Onsagera zasada
 
Encyklopedia PWN
Onsagera zasada,
jedna z podstawowych zasad termodynamiki procesów nieodwracalnych, określająca właściwości symetrii macierzy współczynników kinetycznych Lij występujących w fenomenologicznych równaniach Onsagera (tj. liniowych związkach między uogólnionymi siłami Xj a prądami termodynamicznymi Ji: Ji = ΣjLijXj; mechanika statystyczna), opisujących termodynamiczne procesy transportu;
jeśli procesy transportu zachodzą w obecności zewn. pola magnet. lub w układzie obracającym się z prędkością kątową , to pomiędzy współczynnikami kinet. Lik (współczynniki w równaniach wyrażających zależności między działającymi siłami — bodźcami termodynamicznymi, i wywołanymi przez nie przepływami) zachodzą związki symetrii: Lik(, ) = Lki(–, –); w przypadku gdy  = 0 i  = 0, Lik = Lki; zastosowanie zasady Onsagera znacznie zmniejsza liczbę niezależnych współczynników kinet.; sformułowana 1931 przez L. Onsagera.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia