poglądowości zasada
 
Encyklopedia PWN
poglądowości zasada,
pedag. jedna z najwcześniej sformułowanych i najbardziej elementarnych zasad dydaktycznych, postulująca, by uczniowie czerpali wiedzę nie tylko ze słów nauczyciela, ale także z obserwacji i doświadczenia;
domaga się, by punktem wyjścia w nauczaniu były spostrzeżenia uczniów i by dopiero na ich podstawie dochodzić do pojęć i sądów ogólnych; w szerszym ujęciu zasada ta zaleca kojarzenie spostrzeżeń, słów i działania, tak by poznawanie rzeczywistości odbywało się w toku prób oddziaływania na nią; nieprzestrzeganie zasady poglądowości w nauczaniu prowadzi do werbalizmu; postulat poglądowości, formułowany już przez niektórych pedagogów okresu odrodzenia, został podniesiony do rangi jednej z najważniejszych zasad nauczania i zastosowany w praktyce przez J.Á. Komenskiego (XVII w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia