proporcjonalności zasada
 
Encyklopedia PWN
proporcjonalności zasada,
jeden ze sposobów określania podziału mandatów w wyniku głosowania w wyborach
zasadę proporcjonalności stosuje się w okręgach wielomandatowych w wypadku istnienia kilku list kandydatów; mandaty dzieli się proporcjonalnie do liczby głosów oddanych na daną listę; istnieje kilka szczegółowych metod dokonywania tego podziału; w Polsce stosuje się tzw. system d’Hondta; zasada proporcjonalności jest stosowana w większości demokr. państw (w Polsce znajdowała ona zastosowanie 1919–35, w wyborach do sejmu 1946 i od 1991); przyjęciu zasady proporcjonalności towarzyszy zwykle istnienie progów wyborczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia