d’Hondta system
 
Encyklopedia PWN
d’Hondta system,
prawo w proporcjonalnym systemie wyborczym jedna z kilku matematycznych metod ustalania podziału mandatów między konkurujące listy wyborcze;
liczba głosów uzyskanych przez poszczególne listy jest dzielona przez kolejne liczby całkowite (1,2,3 itd.), co prowadzi do powstania tabeli ilorazów; mandaty przydziela się poszczególnym listom stosownie do kolejnych największych ilorazów przez nie uzyskanych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia