wyborcza arytmetyka
 
Encyklopedia PWN
wyborcza arytmetyka,
oddziaływanie na sposób podziału mandatów (wynik wyborów parlamentarnych) przez celowy dobór zasady ustalania wyników wyborów,
np. zasady większości względnej, zasady większości bezwzględnej, połączenie tych zasad, wprowadzenie progu, którego przekroczenie uprawnia do udziału w podziale mandatów, zasady proporcjonalności; a.w. doprowadza do deformacji woli wyborców, np. w parlamencie większość może mieć partia, która uzyskała mniej głosów (W. Brytania 1951).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia