większość bezwzględna
 
Encyklopedia PWN
większość bezwzględna, większość absolutna,
liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów, a zarazem połowie tej najbliższa;
większość bezwzględna bywa stosowana jako jedna z zasad ustalania wyników wyborów (np. wybory prezydenckie w Polsce) lub w procedurze parlamentarnej, np. sejm wybiera większością bezwzględną rzecznika praw obywatelskich, sędziów Trybunału Konstytucyjnego; większość bezwzględna jest konieczna do wyrażenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia