wotum zaufania
 
Encyklopedia PWN
wotum zaufania,
w prawie konstytucyjnym, uchwała parlamentu lub jego izby aprobująca program i skład nowo utworzonego rządu (wówczas udzielenie w.z. bywa też określane mianem inwestytury) albo politykę urzędującego rządu;
wotum zaufania nie jest prostym przeciwstawieniem wotum nieufności, kwestię zaufania może przedstawić sam rząd uzależniając pozostanie przy władzy od aprobaty pewnych rządowych propozycji; w Polsce udzielenie wotum zaufania przez sejm jest konieczne do zakończenia procesu powoływania rządu — odmowa wotum zaufania zobowiązuje rząd do podania się do dymisji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia